Profil ICT


VISI
Sekolah Kebangsaan Jawi akan melahirkan pelajar yang celik IT menjelang Tahun 2015.


MISI
Untuk meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menggunakan komputer serta melahirkan murid-murid yang cekap dan cemerlang dalam penguasaan ICT dalam kehidupan harian mereka.


MOTO
Berusaha, Berkeyakinan dan Berjaya.


SLOGAN
Berusaha ke arah celik IT.CARTA ORGANISASI
PERATURAN